dịch vụ kế toán giá rẻĐầu tư phát triển là gì vai trò của đầu tư phát triển và những điều cần nắm vững về đầu tư phát triển năm 2020

Đầu tư phát triển là gì

Đầu tư phát triển là hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm tạo ra hoặc làm tăng thêm năng lực sản xuất mới cả về lượng và về chất cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

đầu tư phát triển là gì

Đặc điểm của đầu tư phát triển là gì

 Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn

 Thời kỳ đầu tư kéo dài

 Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài

 Các thành quả của đầu tư phát triển thường phát huy tác dụng ngay tại nơi mà nó được tạo dựng nên

 Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao.

+ Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn.

+ Vốn đầu tư lớn nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư.

+ Lao động cần sử dụng cho dự án rất lớn, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia.

+ Thời kì đầu tư kéo dài: thời kì đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

+ Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài: thời gian vận hành các kết quả đầu tư tính từ khi đưa công trình vào hoạt động cho đến khi hết thời hạn sử dụng và đào thải công trình.

+ Trong suốt quá trình vận hành, các thành quả đầu tư chịu sự tác động của cả 2 mặt, cả tích cực và tiêu cực, các yếu  tố tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng lên, do đó, quá trình thực hiện đầu tư cũng như thời kì vận hành các kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng.

+ Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao: do quy mô vốn đầu tư lớn, thời kì đầu tư kéo dài và thời gian vận hành các kết quả đầu tư  cũng kéo dài…nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu tư phát triển thường cao.

Vai trò của đầu tư phát triển là gì

 Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế.

 Đầu tư phát triển tác động đến tăng trưởng kinh tế

 Đầu tư phát triển tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 Đầu tư phát triển tác động đến khoa học và công nghệ của đất nước.

Trên góc độ vi mô:

Trên góc độ vi mô thì đầu tư là nhân tố quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của các cơ sở sản xuất, cung ứng dịch vụ và của cả các đơn vị vô vị lợi. Để tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở, đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản khác và thực hiện các chi phí gắn liền với hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa được tạo ra. Đây chính là biểu hiện cụ thể của hoạt động đầu tư.

Đối với các đơn vị đang hoạt động, khi cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở này hao mòn, hư hỏng cần phải tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay mới các cơ sở vật chất – kỹ thuật đã hư hỏng, hao mòn này hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự  phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các thiết bị, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản khác và thực hiện các chi phí gắn liền với hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa được tạo ra.

Đây chính là biểu hiện cụ thể của hoạt động đầu tư. Đối với các đơn vị đang hoạt động, khi cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở này hao mòn, hư hỏng cần phải tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay mới các cơ sở vật chất – kỹ thuật đã hư hỏng, hao mòn này hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, đó cũng chính là hoạt động đầu tư.

Trên góc độ vĩ mô:

Đầu tư phát triển là một nhân tố vô cùng quan trọng tác động trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.

Theo mô hình Harrod – Domar, mức tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào mức gia tăng vốn đầu tư thuần.

g = dY/Y  = (dY / dK ) * ( dK / Y )

dY = I / ICOR

Trong đó:

– dY là mức gia tăng sản lượng

– dK là mức gia tăng vốn đầu tư

– I là mức đầu tư thuần

– K tổng quy mô vốn của nền kinh tế

– Y là tổng sản lượng của nền kinh tế

–  ICOR là hệ số gia tăng vốn – sản lượng

Phân loại của đầu tư phát triển 

Theo bản chất của các đối tượng đầu tư

Theo cơ cấu tái sản xuất

Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội

Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư

Theo nguồn vốn đầu tư

Theo sự phân cấp quản lý


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sát nhập doanh nghiệp là gì

Giá thành là gì

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn