0973.981.661


Công Ty Viễn đông - (trách Nhiệm Hữu Hạn)

Công Ty Viễn đông - (trách Nhiệm Hữu Hạn) có địa chỉ trụ sở Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh mã số doanh nghiệp 2300245371
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY VIỄN ĐÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN)
- Mã số doanh nghiệp 2300245371
- Địa chỉ : Thôn Quan Độ, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):VIEN DONG CO., LTD
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật: Nghiêm Văn Chung
- Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
- Ngày bắt đầu thành lập:2004-12-16
- Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn