0973.981.661


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Lợi

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Lợi có địa chỉ trụ sở KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc mã số doanh nghiệp 2500234296
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN LỢI
- Mã số doanh nghiệp 2500234296
- Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):MIT
- Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật: Chou Ya Liang
- Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn
- Ngày bắt đầu thành lập:2004-12-29
- Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất khác chưa được phân vào đâu


Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  2. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
  3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn