Công Ty TNHH Tư Vấn Thiên Phát Tài

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0108874620
Địa chỉ: Tổ 16, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Luấn
Ngày cấp giấy phép: 22/08/2019
Ngày hoạt động: 22/08/2019
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Hoạt động viễn thông khác 6190  
2 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901
3 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909
4 Lập trình máy vi tính   62010
5 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính   62090
7 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110
8 Cổng thông tin   63120
9 Hoạt động thông tấn   63210
10 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290
11 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110
12 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190
13 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200
14 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300
15 Hoạt động cho thuê tài chính   64910
16 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920
17 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
18 Bảo hiểm nhân thọ   65110
19 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490  
20 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901
21 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu   74909
22 Hoạt động thú y   75000

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn