Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Otopro

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0108876201
Địa chỉ: Số 35, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Vũ
Ngày cấp giấy phép: 23/08/2019
Ngày hoạt động: 23/08/2019
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513  
2 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45131
3 Đại lý xe có động cơ khác   45139
4 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác   45200
5 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530  
6 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác   45301
7 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45302
8 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác   45303
9 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931  
10 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm   49311
11 Vận tải hành khách bằng taxi   49312
12 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy   49313
13 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác   49319
14 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
15 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
16 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
17 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
18 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
19 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
20 Vận tải đường ống   49400
21 Hoạt động viễn thông khác 6190  
22 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901
23 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909
24 Lập trình máy vi tính   62010
25 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020
26 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính   62090
27 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110
28 Cổng thông tin   63120
29 Hoạt động thông tấn   63210
30 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290
31 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110
32 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190
33 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200
34 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300
35 Hoạt động cho thuê tài chính   64910
36 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920
37 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
38 Bảo hiểm nhân thọ   65110
39 Cho thuê xe có động cơ 7710  
40 Cho thuê ôtô   77101
41 Cho thuê xe có động cơ khác   77109
42 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210
43 Cho thuê băng, đĩa video   77220
44 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn