Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật

Áp dụng từ Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập

Ngày 28/05/2015, Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã ra Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội...

Theo đó, việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan; giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải chính xác, đầy đủ, kịp thời; yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan yêu cầu.

Cũng theo Thông tư này, các cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc, hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp đầu tư; Cục Thuế công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2015.  

Xem thêm: dịch vụ mở công ty tại đông anh && dịch vụ tldn tại gia lâm && dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho các doanh nghiệp uy tín giá rẻ

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn