dịch vụ kế toán giá rẻ



Chỉnh sửa thủ công kết nối cơ sở dữ liệu trong excel

Khi bạn có kết nối dữ liệu ngoài, bạn có thể sử dụng thuộc tính kết nối để trỏ đến một bảng hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu khác. Bạn thậm chí có thể viết các câu lệnh SQL của riêng mình. SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ mà các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (như Microsoft Access) sử dụng để thực hiện các tác vụ khác nhau. Bạn có thể chuyển các hướng dẫn ngay từ Excel bằng cách sử dụng các câu lệnh SQL. Điều này có thể cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu bạn kéo vào mô hình Excel của mình.
 
Mặc dù không thể thảo luận chi tiết về SQL, hãy bước ra ngoài vùng thoải mái của chúng tôi và chỉnh sửa kết nối dữ liệu ngoài bằng cách sử dụng câu lệnh SQL đơn giản để lấy một tập dữ liệu khác.
 
Chuyển đến tab Dữ liệu trên ruy-băng và chọn Kết nối. Điều này kích hoạt hộp thoại Workbook Connections hiển thị ở đây.
 
kích hoạt hộp thoại Workbook Connections
 
Chọn kết nối bạn muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào nút Thuộc tính.
 
Hộp thoại Thuộc tính kết nối mở ra. Tại đây, bạn có thể nhấp vào tab Định nghĩa.
 
Command Type thành SQL
 
Thay đổi thuộc tính Command Type thành SQL và sau đó nhập câu lệnh SQL của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể nhập: 
SELECT * FROM [Sales_By_Employee]
 
WHERE ([Market] = 'Tulsa')Câu lệnh này yêu cầu Excel lấy tất cả các bản ghi từ bảng Sales_By_Employee nơi Market bằng Tulsa.
 
 
Bấm OK để xác nhận thay đổi của bạn và đóng hộp thoại Thuộc tính kết nối. 
 
Excel ngay lập tức kích hoạt làm mới kết nối bên ngoài của bạn, mang lại dữ liệu mới của bạn.

Mời bạn xem thêm:

>> giấy uỷ quyền cá nhân

>> bảng thanh toán tiền lương

>> mẫu tạm ứng lương

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn