Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Chúng ta đưa ra hai ví dụ

Ví dụ 1: Công ty kế toán Hà Nội đi vay tiền của nhân viên trong cty là 200 triệu (đây là cá nhân không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế) với lãi suất trả cho cá nhân là 1,5%/tháng.

- Mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay là 0.8%/tháng.

=> Số tiền lãi phải trả cho cá nhân là: 200tr X 1,5% = 3.000.000 / tháng.

=> Mức lãi suất được trừ là: 0.8% X 150% = 1,2% => Lãi suất được trừ là: 200tr X 1,2% = 2.400.000 / tháng.

=> Khoản chi lãi vay trả cho nhân viên không được tính vào chi phí được trừ là: 3.000.000 - 2.400.000 = 600.000

 Ví dụ 2:

- Vốn điều lệ trên GP ĐKKD của Công ty kế toán Hà Nội là 1,8 tỷ. Các thành viên cổ đông đã góp 1 tỷ, (còn thiếu 800 tr).

- Công ty đi vay vốn: 1 tỷ với lãi xuất 10%/ tháng.

=> Lãi suất phải trả: 1 tỷ X 10% = 10tr/tháng

=> Lãi xuất không được trừ (do còn thiếu 800tr): 800tr X 10% = 8.000.000

=> Lãi suất được trừ: 200 X 10% = 2.000.00

Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều kiện để chi phí lãi vay được vốn hoá vào chi phí hợp lệ theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC.

 Theo Khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính, quy định các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:

 “2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.”

 Như vậy để chi phí lãi vay hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần đảm bảo:

- Lãi suất không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. (Nếu vay của cá nhân… không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế)

- Phải góp đủ vốn điều lệ theo giấy phép ĐKKD.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại cổ bi  && thành lập công ty tại cổ loa && dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Nhận dạy học kế toán tổng hợp theo yêu cầu

Hotline: 0988043053

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn