dịch vụ kế toán giá rẻCách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định mới nhất năm 2020 và ví dụ định khoản hạch toán áp dụng thực tế khi góp vốn, liên doanh, liên kết

Hướng dẫn cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định

Khi góp vốn bằng tài sản cố định sẽ xảy ra hai trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Giá trị tài sản cố định đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại.

Nợ TK 222: Giá trị TSCĐ.

Nợ TK 214: Trị giá hao mòn TSCĐ.

Nợ TK 811: Số chênh lệch giữa giá trị do các bên đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn.

    Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ.

Ví dụ cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định ở trường hợp 1

Công ty A góp vốn bằng 1 chiếc máy xúc nguyên giá 800.000.000 vnđ

Số khấu hao đã trích 8.000.000, thời gian sử dụng 10 năm

Sau đó giá trị do các bên đánh giá lại là 750.000.000

Khi đó công ty A sẽ hạch toán như sau

Nợ TK 222:  750.000.000

Nợ TK 214:    8.000.000

Nợ TK 811:   42.000.000

Có TK 211:  800.000.000

Trường hợp 2: Giá trị tài sản cố định đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại.

Nợ TK 222: Giá trị đánh giá lại TSCĐ đem góp vốn.

Nợ TK 214: Trị giá hao mòn TSCĐ.

    Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ.

    Có TK 711: Số chênh lệch giữa giá trị do các bên đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn.

Ví dụ cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định ở trường hợp 2

Công ty B góp vốn bằng 1 chiếc máy xúc nguyên giá 800.000.000 vnđ

Số khấu hao đã trích 8.000.000, thời gian sử dụng 10 năm

Sau đó giá trị do các bên đánh giá lại là 810.000.000

Khi đó công ty B sẽ hạch toán

Nợ TK 222:   810.000.000

Nợ TK 214:     8.000.000

Có TK 211:   800.000.000

Có TK 711:   18.000.000

Khi doanh nghiệp thực nhận vốn góp bằng tài sản cố định của các doanh nghiệp khác, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 211: Giá TSCĐ góp vốn theo thỏa thuận.  

  Có TK 4111: Giá TSCĐ góp vốn theo thỏa thuận

Xem thêm bài: Tài sản cố định do thành viên góp vốn có được tính khấu hao


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán giá rẻ  - Phí dịch vụ chỉ từ 200,000đ

Lớp học kế toán thực hành  - Dạy 1 kèm 1 trên chứng từ gốc của doanh nghiệp cấp tốc mọi trình độ

Bình luận

Anh Quyết
2020-10-12 10:22:42

Bên Anh đưa TSCĐ đi góp vốn làm dự án, nay dự án không thành, DN gải thẻ cần nhận lại đúng TSCĐ đã góp xin hỏi 1. Hạch toán thế nào 2. Phát hành hóa đơn có cần ghi th uế không

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn