dịch vụ kế toán giá rẻBút toán cuối kỳ(tháng) bao gồm những gì

Cuối tháng kế toán cần làm các bút toán cuối kỳ để bắt đầu sang tháng mới

Vậy Bút toán cuối kỳ là gì ? là những bút toán cuối kỳ (tháng) kế toán phải thực hiện để ghi vào sổ sách kế toán đầy đủ trước khi lập Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị. Các bút toán cuối kỳ (tháng) bao gồm những bút toán sau:

+ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Hạch toán Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, trích khấu hao tài sản cố định

+ Kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định, kiểm kê quỹ tiền mặt…và xử lý chênh lệch thừa và thiếu khi kiểm kê. (tùy vào từng doanh nghiệp mà việc kiểm kê có thể thực hiện theo tháng, quý, năm hoặc đột xuất khi có chênh lệch)

+ Tập hợp chi phí và tính giá thành (nếu đơn vị có tính giá thành)

+ Đối chiếu công nợ xem có chênh lệch để điều chỉnh kịp thời, cấn trừ công nợ ( tùy vào từng đơn vị việc đối chiếu công nợ có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm hay đối chiếu đột xuất khi có chênh lệch).

+ Khấu trừ giữa 133 và 3331 (Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Giữa 2 tài khoản này thì chỉ có 1 tài khoản có số dư. Có thể kết chuyển cuối tháng hoặc cuối quý tùy theo doanh nghiệp kê khai thuế GTGT làm báo cáo thuế theo tháng hay theo quý.

+ Lên ngân hàng in sổ phụ ngân hàng (Và lấy giấy báo nợ, báo có) đối chiếu số dư cuối kỳ trên sổ phụ tài khoản theo từng ngân hàng với số dư cuối kỳ trên sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

+ Trích lập dự phòng nếu có (Nợ phải thu khó đòi và lập dự phòng hàng tồn kho cũng như lập dự phòng tài chính)

+ Trích trước chi phí (nếu có)

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy && thành lập công ty tại gia lâm

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn