Bộ, Sở: ……….

 

Đơn vị: …………

 

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2)

Tháng:…….Năm:……….

 

Cán bộ

Phụ cấp

Tổng mức lương

Đóng góp

Tăng khác

Giảm khác

Thực nhận

Ký nhận

Tên

Đại biểu dân cử

Tổng

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tê

Kinh phí công đoàn

 

 

 

 

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

3

19

20

21

22

23 = 6+22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Phòng ban:............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

Tổng cộng

 

 

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại từ liêm  && thành lập công ty tại minh khai uy tín giá rẻ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn